Home

Klaas A.D. Smelik

KS in Praag

Welkom op de website van

Klaas A.D. Smelik

Prof. dr. Klaas A.D. Smelik (Hilversum, °1950) studeerde theologie, semitische talen, oude geschiedenis en archeologie in Utrecht, Amsterdam en Leiden. In 1977 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over koning Saul. Van 1978 tot 1990 was hij verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht voor Oude Testament, Hebreeuws en Aramees. Van 1990 tot 2005 was hij hoogleraar aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel voor Hebreeuws, Oude Testament en Judaïca; van 1995 tot 2003 was hij daarnaast gasthoogleraar aan de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven voor Oude Nabije Oosten en Jodendom. Van 2005 tot 2015 was hij professor Hebreeuws en Joodse Studies aan de Universiteit Gent. In 2006 richtte hij het Etty Hillesum Onderzoekscentrum op, eerst onderdeel van de Universiteit Gent; in 2015 verplaatst naar Middelburg.


Publicaties: Behalve diverse theologische en historische studies, en de integrale editie van de nagelaten geschriften van Etty Hillesum, die onder zijn redactie verscheen, publiceerde hij ook zes kinderboeken over de Bijbel en drie detectives die in het oude Egypte spelen. In 2011 verscheen zijn boek 'De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion' in een Vlaamse en een Nederlandse editie en van zijn boek 'Herleefde Tijd' over de Joodse geschiedenis verscheen in dat jaar een tweede druk. In 2012 kwam bij Acco 'Geschreven Leven' uit, een inleiding tot de Joodse godsdienst. In 2014 publiceerde hij 'Tussen hoop en catastrofe', een boek over het Midden-Oostenconflict en samen met Janny van der Molen 'Ik zou lang willen leven', een boek over Etty Hillesum. In 2015 volgde het boek 'Antisemitisme: Actualiteit van een historische ontwikkeling'. Samen met Karolien Vermeulen ontwikkelde hij in 2010 een nieuwe grammatica voor het Bijbels Hebreeuws.  Hij is eindredacteur van de series 'Etty Hillesum Studies', 'Studia Semitica Neerlandica', en 'Verklaring Hebreeuwse Bijbel'.

Klaas A.D. Smelik,

Hoop of catastrofe – Tikva of Nakba: Het conflict tussen Israël, de Palestijnen en de Arabische wereld


Het conflict tussen Israël, de Palestijnen en de Arabische wereld is een onderwerp waarvoor veel aandacht is. Mensen voelen zich meer betrokken bij het Midden-Oostenconflict dan bij de vele andere oorlogshaarden van het ogenblik. Men kiest partij zonder altijd even goed geïnformeerd te zijn, maar ook voor wie wel het nodige over het conflict weet, geldt dat de keuze voor de ene of andere partij vaak meer een existentieel dan een rationeel karakter heeft. Daarom kan men zich afvragen: is het wel verstandig om in dit gecompliceerde conflict zonder meer partij te kiezen? Is het niet beter om het Midden-Oostenconflict als een historisch gegroeide politieke ontwikkeling te benaderen vanuit de wens om te begrijpen in plaats van te veroordelen? Om het conflict te bestuderen zonder van te voren een standpunt in te nemen. Dit is nu juist de bedoeling van dit boek: betrouwbare informatie verschaffen over een conflict dat reeds honderd jaar voortduurt, zonder voor één partij te kiezen, zonder één partij bij voorbaat in een kwaad daglicht te stellen of als slachtoffer voor te stellen. Streven naar objectiviteit is geen gebrek aan moed of engagement, maar juist een uitdaging om naïviteit achter ons te laten. In dit boek probeert Klaas Smelik daarom – in de wirwar van propaganda en fabels – te ontdekken wat er feitelijk is gebeurd, en waarom het zo is gegaan als het is gegaan. Hij houdt de historische dimensie van het conflict steeds in het oog om zich niet te verliezen in de waan van de dag. Om uiteindelijk de vraag te stellen: welke kansen op vrede zijn er in dit conflict, dat zo uitzichtloos lijkt?


Janny van der Molen & Klaas A.D. Smelik,

Ik zou lang willen leven:  Over de dagboeken en brieven van Etty Hillesum, 1941-1943

 

Zij was 26 toen de oorlog begon: Etty Hillesum. Minder dan een jaar later begon zij een dagboek te schrijven, dat nog altijd wereldwijd in vele vertalingen wordt gelezen. Dat dagboek – een stapeltje eenvoudige schriftjes – schreef zij in het begin, omdat zij ‘innerlijk verstopt’ was als gevolg van grote spanningen binnen haar familie. Maar naarmate de oorlog vorderde en het Etty Hillesum als Joodse vrouw duidelijk werd dat de nazi’s uit waren op de vernietiging van de Joden, begon zij over heel andere onderwerpen te schrijven.


Zij schreef over haar liefde voor mensen en voor het leven. Zij vertelde hoe zij aankeek tegen antisemitisme en tegen haat in het algemeen. Meer en meer kwam zij tot de conclusie dat zij zich niet wilde afsluiten voor de verschrikkingen om haar heen. In kamp Westerbork, waar zij een tijdlang werkte, probeerde zij zoveel mogelijk iedereen tot steun te zijn. Over het leven daar schreef zij twee lange, zeer aangrijpende brieven. Eind 1943 kwam zij om in Auschwitz-Birkenau, 29 jaar oud.


In Ik zou lang willen leven belichten Janny van der Molen en Klaas Smelik speciaal voor jongere generaties op zeer toegankelijke wijze Etty Hillesum en haar wereld.