Vervolg publicaties

PUBLICATIES KLAAS A.D. SMELIK

vervolg

Etty Hillesum Studies

Een uitgave van bijdragen van verschillende auteurs over Etty Hillesum, haar geschriften en haar omgeving. Tot nu toe verschenen tien delen:


- Etty Hillesum in facetten


- Etty Hillesum in context


- Etty Hillesum in discours


- Etty Hillesum in perspectief


- Etty Hillesum in relatie


- Etty Hillesum 1914-2014


- Etty Hillesum weer thuis in Middelburg


- Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstuk


-Etty Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking


- Etty Hillesum en de contouren van haar tijdVERKLARING HEBREEUWSE BIJBEL

Wijlen professor Henk Jagersma nam samen met zijn collega Klaas Smelik het initiatief voor een nieuwe commentaarreeks op de Hebreeuwse Bijbel in het Nederlands, waarbij wordt uitgegaan van een literaire en theologische uitleg van de Bijbeltekst als geheel met bijzondere aandacht voor de Joodse traditie. De taak van Jagersma is inmiddels overgenomen door professor Klaas Spronk. Tot nu toe verschenen 17 delen, eerst bij Callenbach, later bij Kok. Nieuwe delen zijn in voorbereiding.


CONGRESBUNDEL

ETTY HILLESUM CONGRES

GENT 2008


Spirituality in the Writings of Etty Hillesum: Proceedings of the Etty Hillesum Conference at Ghent University, November 2008 (Supplements to The Journal of Jewish Thought and Philosophy 11).


Edited by Klaas A.D. Smelik, Ria van den Brandt & Meins G.S. Coetsier. Leiden/Boston: Brill, 2010De volledige en geannoteerde edities van de nagelaten geschriften van Etty Hillesum uitgegeven onder leiding van

Klaas A.D. Smelik


 


Etty: De nagelaten geschriften van Etty Hillesum

(eerste druk 1986)


[Vervolgens de tweede tot en met vierde druk]


Etty: De nagelaten geschriften van Etty Hillesum

(vijfde druk 2008)


Nieuwe titel bij de zesde druk:


Etty Hillesum: Het Werk (2012)


Uitgeverij Balans Amsterdam