Recente publicaties

Recente publicaties Klaas A.D. Smelik

Van zijn ouders heeft Klaas Smelik de liefde voor het schrijven meegekregen. Non-fictie moet niet alleen wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar ook aangenaam om te lezen. Zijn heldere schrijfstijl wordt dan ook in recensies steevast geprezen.

Nieuwe artikelen


‘The Inner Coherion of Jeremiah 34:8-22, on the Liberation of the Slaves during the Siege of Jerusalem, and its Relation to Deuteronomy 15’, in: Klaas Spronk & Hans Barstad (red.), Torah and Tradition: Papers Read at the Sixteenth Joint Meeting of the Society for Old Testament Study and the Oudtestamentisch Werkgezelschap, Edinburgh 2015 (Leiden & Boston, MA: Brill, 2017), 239-250.


‘De omstreden ontstaansgeschiedenis van de Protocollen van de Wijzen van Zion’, in: Ben Dhooge & Michel De Dobbeleer (red.), Услышать ось земную: Festschrift for Thomas Langerak (Amsterdam: Pegasus, 2016), 503-518.


'A Prophet Contest: Jeremiah 28 reconsidered', in: Marjo C. A. Korpel & Lester L. Grabbe (red.), Open-mindedness in the Bible and beyond: A Volume of Studies in Honour of Bob Becking (LIBRARY OF HEBREW BIBLE/OLD TESTAMENT STUDIES 616), Londen etc.: Bloomsbury T&T Clark, 2015, 247-259.


- ‘De Historische Boeken als profetisch-kritische terugblik: Bijbelse verhalen tussen fictie en geschiedschrijving, in: H. Debel & P. Kevers (red.), Een God die geschiedenis schrijft? De Historische Boeken in het Oude Testament, Leuven: VBS/Acco, 2015, 55-76.


- ‘Protestantisme en Jodendom: De ontwikkeling van een vervangings- naar een Israël-theologie in de calvinistische traditie’, in: Danny Praet (red.), Protestantisme: Aspecten van de Reformatie tussen Humanisme en Verlichting, Gent: Academia Press, 2014, 149-187.


- ‘My Servant Nebuchadnezzar: The Use of the Epithet “My Servant” for the Babylonian King Nebuchadnezzar in the Book of Jeremiah’, Vetus Testamentum 64 (2014), 109-134.


- 'The Girdle and the Cleft: The Parable of Jeremiah 13,1-11', Scandinavian Journal of the Old Testament


- 'Rechabites, Nabataeans and Patriarchs: The Pseudo-Historical Setting of the Patriarchal Narratives in Genesis', in: H. Ausloos & B. Lemmelijn, A Pillar of Cloud to Guide: Text-critical, Redactional, and Linguistic Perspectives on the Old Testament in Honour of Marc Vervenne (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 269), Leuven: Peeters, 2014, 205-214.


Nieuwe boeken