Over

Klaas A.D. Smelik

Klaas Smelik in Gent
Reeds als kind kwam Klaasje graag naar Gent. Vooral het Gravensteen prikkelde zijn fantasie. Hij kon toen nog niet vermoeden dat hij hier later professor zou worden.

JEUGD


Klaas A.D. Smelik werd op 21 juni 1950 te Hilversum geboren. Hij bezocht de Godelindeschool en daarna Het Nieuwe Lyceum, allebei in Hilversum. Na het behalen van het einddiploma gymnasium alfa ging hij in Utrecht studeren.

Zijn beide ouders waren schrijver. Zijn vader Klaas Smelik (1897-1986) had eerst op de grote vaart gevaren, voordat hij zich op het schrijven toelegde, en zijn boeken, hoorspelen, toneelstukken en televisiespelen hadden meestal de zeevaart tot onderwerp. Zijn moeder Jenny Kiggen (1913-1980) schreef het liefst voor kinderen; zij publiceerde vier boeken, waarin een dier centraal staat, naast talrijke hoorspelen en toneelstukken. Van zijn moeder leerde Klaas Smelik reeds in zijn jeugd het vak van schrijver.


Op de foto hiernaast zien wij de ouders van Klaas Smelik aan het vissen.

Etty Hillesum


Door de vele verhalen thuis over Etty Hillesum heeft deze Nederlands-Joodse schrijfster postuum een grote invloed op het leven van Klaas Smelik gehad. In 1979 vond hij een uitgever voor haar nagelaten dagboeken en in 1986 publiceerde hij samen met een team onderzoekers de integrale editie van de dagboeken en brieven van Etty Hillesum, waarvan in 2012 de zesde druk uitkwam onder de nieuwe titel: 'Etty Hillesum: Het Werk'. Ook beschikbaar in Engelse, Franse, Italiaanse en Spaanse vertaling.

Etty Hillesum Onderzoekscentrum


In 2006 richtte Klaas Smelik het Etty Hillesum Onderzoekscentrum van de Universiteit Gent op. Dit centrum coƶrdineert het internationale onderzoek naar Etty Hillesum (1914-1943) en haar nagelaten geschriften, organiseert congressen en symposia, en heeft een eigen publicatiereeks, de Etty Hillesum Studies. In 2015 verhuisde het centrum naar Middelburg, de stad waar Etty Hillesum is geboren.


Website:

http://www.ehoc.nl


Facebookpagina:

https://www.facebook.com/pages/Etty-Hillesum-Research-Centre-EHOC/188341044877

STUDIE

In 1968 begon Klaas A.D. Smelik aan de studie theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1971 behaalde hij aldaar het kandidaatsexamen theologie. In hetzelfde jaar zette hij zijn studie theologie voort aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, aangevuld met Semitische talen aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Amsterdam en die van de Rijksuniversiteit Leiden (Hebreeuws, Aramees, Syrisch en Akkadisch), met andere oudoosterse talen als Egyptisch en Koptisch, en met de studierichtingen oude geschiedenis, papyrologie en archeologie, ook in Amsterdam en Leiden. In 1974 legde hij het doctoraalexamen theologie af aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1977 promoveerde tot doctor in de theologie op een proefschrift over koning Saul. In 1983 sloot hij zijn studies af met een kandidaatsexamen Semitische Talen (Hebreeuws, Aramees, Syrisch) aan de Rijksuniversiteit Leiden.

KONING SAUL


Klaas Smelik promoveerde op een proefschrift over de voorstelling van koning Saul in de Hebreeuwse Bijbel aan de Universiteit van Amsterdam op 31 augustus 1977, de laatste dag dat zijn promotor, professor Beek, nog het ius promovendi had. In zijn proefschrift onderzoekt hij de literaire samenhang van de verhalen over koning Saul in de boeken Samuƫl en de wijze waarop historische gegevens worden aangepast voor de boodschap die de auteurs aan de lezers wilden meegeven.

HUWELIJK


Klaas Smelik is getrouwd met Parivash Ghanbarpour Zalaki, die in het Perzische Isfahan werd geboren, maar al sinds vele jaren met haar familie in Gent woont.


Op het stadhuis van Gent gaven zij elkaar het jawoord en poseerden zij op het bordes van dit fraaie monument, zoals op de foto te zien is.


Klaas en Parivash wonen in Gent.