Onderzoek

Klaas A.D. Smelik

KS in Praag

Werkvelden

 • Hebreeuws
 • Jodendom
 • Etty Hillesum
 • Hebreeuwse Bijbel
 • Oude Geschiedenis
 • Archeologie
 • Kinderbijbels
 • Detectives
 • Inscripties
 • Israël
 • Antisemitisme
 • Kerk - synagoge

Onderzoek van Klaas A.D. Smelik

Het onderzoek van Klaas A.D. Smelik bestrijkt verschillende gebieden:


Hebreeuws

Oudhebreeuwse inscripties

de Hebreeuwse Bijbel

geschiedenis en godsdienst van het oude Israël

het jodendom

de verhouding kerk-synagoge

antisemitisme

oude geschiedenis

antieke godsdienstgeschiedenis

Etty Hillesum.


Op elk terrein heeft hij verschillende publicaties op zijn naam staan.


Centrale punten in zijn onderzoek zijn:


- het lezen van de Hebreeuwse Bijbel als literaire schepping

- het ontwikkelen van een nieuwe visie op de geschiedenis en godsdienst van het oude Israël

- analyse van het anti-judaïsme, antisemitisme en antizionisme in hun onderlinge samenhang

- de literaire analyse van de Oudhebreeuwse inscripties

- de dagboeken en brieven van Etty Hillesum

- de beeldvorming van oosterse volkeren in de Grieks-Romeinse wereld.


Klaas A.D. Smelik,

De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion: De paradoxale geschiedenis van het belangrijkste antisemitische geschrift


Onder de naam ‘De Protocollen van de Wijzen van Zion’ waart al sinds het begin van de 20e eeuw een vervalst document door de wereld, dat als bewijs moet dienen voor het bestaan van een wereldwijd  Joods complot.

oewel het sinds lang duidelijk is dat het om een vervalsing gaat, steken de Protocollen tot in de huidige tijd in een steeds wisselende vorm de kop op.

In 'De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion' volgt Klaas Smelik het spoor terug. Over het ontstaan van de Protocollen, waarvan sommigen nog steeds beweren dat ze echt zijn, over de motieven van de makers en verspreiders, en over de steeds wisselende historische rol die de Protocollen in de maatschappij speelden en spelen. Zijn relaas volgt de zeven levens van de Protocollen, van het Rusland vóór de revolutie via het Derde Rijk en het Midden Oosten tot in de New Age.


Klaas A.D. Smelik,

Converting the Past: Studies in Ancient Israelite and Moabite HistoriographyContaining both previously unpublished studies and revised contributions, this work focuses on the use of texts from the Hebrew Bible for historical research. Following a general introduction, in which a new method of establishing the historical value of biblical texts is described, it places the Ark narrative (I Sam, iv-vi;II Sam, vi) in its historical context and looks at the relationship between the literary structure and the historical value of the Moabite inscription of King Mesha. In the next chapter, problems relating to the Hezekiah narratives (Isa xxxvi-xxxix; II Kings xviii-xx) are discussed. These include the primacy of the Isaiah version, the literary unity and historicity of the story and the theological purpose of the speeches and Sennacherib's letter. The last section focuses on the representation of King Manasseh in II Kings xxi and II Chronicles xxxiii.