Nieuws

NIEUWE PUBLICATIE OVER ETTY HILLESUM IN GESPREK MET HAAR VRIENDEN

Toen de dagboeken van Etty Hillesum werden gepubliceerd, was het voor haar vrienden – voor zover nog in leven – een grote verrassing om haar gedachten te lezen over onderwerpen als God, schepping en mens, lot en geschiedenis, lijden en haat. Dit was niet de Etty zoals zij zich haar herinnerden. Hoe kon het gebeuren dat zij deze gedachten nooit met hen had gedeeld?

Eén van haar vrienden wist de oplossing. Hij vertelde dat Etty Hillesum haar gespreksonderwerp aanpaste aan de vriend of vriendin met wie zij aan het converseren was. Met de één had zij het over politiek, met de ander over boeken die zij had gelezen, en met een derde over God en zijn woonplaats in ons mensen.

Deze diversiteit aan onderwerpen vinden wij terug in haar dagboeken en brieven, en is ook één van de redenen waarom heel verschillende lezers zich in haar woorden kunnen terugvinden. Juist deze veelzijdigheid en haar grote talent als schrijfster zorgen ervoor dat men haar werk blijft lezen en herlezen, wereldwijd.

In dit boek wordt geprobeerd aan de hand van haar discussies met een aantal van die vrienden – voor zover nog te reconstrueren – die diversiteit in beeld te brengen. Door haar vrienden kort te karakteriseren ontstaat een indruk van de wereld, waarbinnen Etty Hillesum in de laatste jaren van haar kortstondig leven haar dagboeken en brieven schreef, die meer dan 75 jaar later nog steeds zo actueel zijn gebleven.

Nieuwe serie over Etty Hillesum


In 2020 verscheen het eerste deel van een nieuwe serie over leven en werk van Etty Hillesum: CAHIERS ETTY HILLESUM.

In het eerste deel van de nieuwe reeks ‘Cahiers Etty Hillesum’ wordt bijzondere aandacht besteed aan de receptie van Etty Hillesums nagelaten geschriften. Hoe is er in binnen- en buitenland gereageerd op haar dagboeken vanaf de eerste publicatie in 1981?

De selectie uit haar dagboeken, die toen onder de titel ‘Het verstoorde leven’ verscheen, bleek een groot succes en de vertalingen ervan in achttien talen maakten de tekst ook voor niet-Nederlandstalige lezers toegankelijk. Zo hebben Hillesums dagboeken in het buitenland – met name in landen waar één van de Romaanse talen wordt gesproken – een brede lezerskring gevonden, maar ook auteurs geïnspireerd om over haar te schrijven. Naast dit positieve onthaal zien wij ook miskenning, zowel van haarzelf als van haar mentor Julius Spier – zij zou een ‘bakvis’ zijn geweest en hij een ‘charlatan’. Ook miskenning van Hillesums Joodse identiteit – de neiging om haar bij de kerk als heilige en martelaar in te lijven is onmiskenbaar in de receptie van haar dagboeken en brieven. Gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de beschikbare bronnen leidt echter tot een weloverwogen beeld van Etty Hillesum, haar gedachtewereld en haar ambities. Dit cahier wil daartoe een bijdrage leveren.


Website: https://www.cahiersettyhillesum.org


RECENTE PUBLICATIE

JODENDOM, EEN RELIGIE VAN LEVEN

ETTY HILLESUM STUDIES


De reeks Etty Hillesum Studies is in 2003 opgezet en heeft tot doel om nieuw onderzoek naar Etty Hillesum, haar geschriften en haar omgeving voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken. Naast gerenommeerde Etty Hillesum deskundigen wordt ook aan jonge onderzoekers ruimte gegeven om hun onderzoek te presenteren. Daarnaast worden in vertaling bijdragen gepubliceerd van buitenlandse auteurs om zo een beeld te geven van het internationale karakter van het Etty Hillesum onderzoek. Bijzondere aandacht ook voor nieuwe tekstvondsten en archiefmateriaal in verband met Etty Hillesum, waardoor andere aspecten van haar persoon, haar familie, haar vriendenkring en haar activiteiten voor het voetlicht komen. Een belangrijk aandachtspunt is ook de receptie van de dagboeken en brieven van Etty Hillesum wereldwijd. Tot nu toe verschenen tien delen.