Archief

Op deze webpagina worden berichten opgeslagen uit onder meer de nieuwsrubriek bij wijze van archief.

NIEUWE PUBLICATIE OVER ETTY HILLESUM IN GESPREK MET HAAR VRIENDEN

Nieuwe serie over Etty Hillesum


In 2020 verscheen het eerste deel van een nieuwe serie over leven en werk van Etty Hillesum: CAHIERS ETTY HILLESUM.


VENETIË &

BRESCIA DECEMBER 2014
In de tweede week van december 2014 werd in Venetië een Etty Hillesum congres gehouden georganiseerd door de Università Ca Foscari. In een prachtige zaal met uitzicht op het Canal Grande werden door een keur aan Italiaanse professoren aspecten van het Etty Hillesum onderzoek aan de orde gesteld. Ik heb zelf gesproken over de keuze van Etty Hillesum om niet onder te duiken. Aansluitend was in Brescia ook een Etty Hillesum bijeenkomst, waar ik heb gesproken over de actualiteit van haar nagelaten geschriften.

In het eerste deel van de nieuwe reeks ‘Cahiers Etty Hillesum’ wordt bijzondere aandacht besteed aan de receptie van Etty Hillesums nagelaten geschriften. Hoe is er in binnen- en buitenland gereageerd op haar dagboeken vanaf de eerste publicatie in 1981?

De selectie uit haar dagboeken, die toen onder de titel ‘Het verstoorde leven’ verscheen, bleek een groot succes en de vertalingen ervan in achttien talen maakten de tekst ook voor niet-Nederlandstalige lezers toegankelijk. Zo hebben Hillesums dagboeken in het buitenland – met name in landen waar één van de Romaanse talen wordt gesproken – een brede lezerskring gevonden, maar ook auteurs geïnspireerd om over haar te schrijven. Naast dit positieve onthaal zien wij ook miskenning, zowel van haarzelf als van haar mentor Julius Spier – zij zou een ‘bakvis’ zijn geweest en hij een ‘charlatan’. Ook miskenning van Hillesums Joodse identiteit – de neiging om haar bij de kerk als heilige en martelaar in te lijven is onmiskenbaar in de receptie van haar dagboeken en brieven. Gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de beschikbare bronnen leidt echter tot een weloverwogen beeld van Etty Hillesum, haar gedachtewereld en haar ambities. Dit cahier wil daartoe een bijdrage leveren.


Website: https://www.cahiersettyhillesum.org


RECENTE PUBLICATIE

JODENDOM, EEN RELIGIE VAN LEVEN

Eind november 2014 vond een tweedaags Etty Hillesum congres plaats aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Zürich. Onder grote belangstelling werden verschillende aspecten van het werk van Etty Hillesum toegelicht, waarbij de deeelnemers zelf in groepjes geselecteerde tekstfragmenten bespraken onder deskundige begeleiding. 

In de tweede week van december 2014 werd in Venetië een Etty Hillesum congres gehouden georganiseerd door de Università Ca Foscari. In een prachtige zaal met uitzicht op het Canal Grande werden door een keur aan Italiaanse professoren aspecten van het Etty Hillesum onderzoek aan de orde gesteld. Ik heb zelf gesproken over de keuze van Etty Hillesum om niet onder te duiken. Aansluitend was in Brescia ook een Etty Hillesum bijeenkomst, waar ik heb gesproken over de actualiteit van haar nagelaten geschriften.

In de tweede week van december 2014 werd in Venetië een Etty Hillesum congres gehouden georganiseerd door de Università Ca Foscari. In een prachtige zaal met uitzicht op het Canal Grande werden door een keur aan Italiaanse professoren aspecten van het Etty Hillesum onderzoek aan de orde gesteld. Ik heb zelf gesproken over de keuze van Etty Hillesum om niet onder te duiken. Aansluitend was in Brescia ook een Etty Hillesum bijeenkomst, waar ik heb gesproken over de actualiteit van haar nagelaten geschriften.

PRAAG APRIL 2014

In de week na Pasen was ik in Praag, waar ik heb deelgenomen aan het 22e Colloquium Biblicum, een jaarlijks terugkerend symposium over Bijbelse onderwerpen. Dit jaar ging het om Noach. Ik heb een lezing gegeven over 'Noach in Ancient Jewish Exegesis'. Onder meer kwam de vraag aan de orde of Noach het kind van Lamech was of van een engel. Wij gingen ook een tentoonstelling bezoeken in de Nationale Galerie achter de Tuin van Wallenstein, één van de mooiste plekjes in Praag (zie bovenstaande foto).

INTERNATIONAALBIJBELCONGRES WENEN JULI 2014

Tijdens het internationale congres van SBL en EABS begin juli te Wenen heb ik gesproken over de profeet Jeremia en het vraagstuk van de valse profetie. De tekst zal later worden gepubliceerd.

3 mei Mechelen

Kazerne Dossin

Festival van Vlaanderen


Op 3 mei 2014 vond in het nieuwe museum  tegenover de Dossin-kazerne in Mechelen een voorstelling plaats van Christianne Stotijn en Julika Marijn, 'Onvoltooid Verleden Tijd', een vertelconcert rond de dagboeken van Etty Hillesum. Voorafgaand aan de voorstelling sprak ik voor een overvolle zaal over persoon en betekenis van Etty Hillesum.


Toen de dagboeken van Etty Hillesum werden gepubliceerd, was het voor haar vrienden – voor zover nog in leven – een grote verrassing om haar gedachten te lezen over onderwerpen als God, schepping en mens, lot en geschiedenis, lijden en haat. Dit was niet de Etty zoals zij zich haar herinnerden. Hoe kon het gebeuren dat zij deze gedachten nooit met hen had gedeeld?

Eén van haar vrienden wist de oplossing. Hij vertelde dat Etty Hillesum haar gespreksonderwerp aanpaste aan de vriend of vriendin met wie zij aan het converseren was. Met de één had zij het over politiek, met de ander over boeken die zij had gelezen, en met een derde over God en zijn woonplaats in ons mensen.

Deze diversiteit aan onderwerpen vinden wij terug in haar dagboeken en brieven, en is ook één van de redenen waarom heel verschillende lezers zich in haar woorden kunnen terugvinden. Juist deze veelzijdigheid en haar grote talent als schrijfster zorgen ervoor dat men haar werk blijft lezen en herlezen, wereldwijd.

In dit boek wordt geprobeerd aan de hand van haar discussies met een aantal van die vrienden – voor zover nog te reconstrueren – die diversiteit in beeld te brengen. Door haar vrienden kort te karakteriseren ontstaat een indruk van de wereld, waarbinnen Etty Hillesum in de laatste jaren van haar kortstondig leven haar dagboeken en brieven schreef, die meer dan 75 jaar later nog steeds zo actueel zijn gebleven.

4 mei Hollandsche Schouwburg


Tijdens de Nationale Dodenherdenking in de Hollandsche Schouwburg op zondag 4 mei 2014 hield ik de toespraak, waarin ik inging op de betekenis van herdenken vanuit de Joodse traditie. Lees hier de toespraak. Altvioliste Esther Apituley verzorgde de muziek en Lieve Hoogervorst, leerlinge van de IVKO-school, las haar zeer overtuigende gedicht voor. Op 1 juni 2014 verscheen mijn toespraak in een Italiaanse vertaling van de hand van Gerrit Van Oord in de Italiaanse krant Avvenire.

ETTY HILLESUM STUDIES


De reeks Etty Hillesum Studies is in 2003 opgezet en heeft tot doel om nieuw onderzoek naar Etty Hillesum, haar geschriften en haar omgeving voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken. Naast gerenommeerde Etty Hillesum deskundigen wordt ook aan jonge onderzoekers ruimte gegeven om hun onderzoek te presenteren. Daarnaast worden in vertaling bijdragen gepubliceerd van buitenlandse auteurs om zo een beeld te geven van het internationale karakter van het Etty Hillesum onderzoek. Bijzondere aandacht ook voor nieuwe tekstvondsten en archiefmateriaal in verband met Etty Hillesum, waardoor andere aspecten van haar persoon, haar familie, haar vriendenkring en haar activiteiten voor het voetlicht komen. Een belangrijk aandachtspunt is ook de receptie van de dagboeken en brieven van Etty Hillesum wereldwijd. Tot nu toe verschenen tien delen.

Eind november 2014 Etty Hillesum Conferentie aan de Universiteit Zürich

Ontmoeting met de bekende Israëlische schrijver Aharon Appelfeld

Gent 20 mei 2014

De avond daarvoor, maandag 19 mei, waren wij gastvrij ontvangen door de ambassadeur van Israël en zijn vrouw in hun Brusselse residentie om daar samen met andere genodigden de bekende Israëlische schrijver Aharon Appelfeld te ontmoeten. De volgende dag heb ik hem in Gent voor een geïnteresseerd publiek geïnterviewd. Het werd een bijzonder boeiend gesprek. Het was een bijzonder voorrecht om hem een aantal relevante vragen voor te leggen, waarop hij op een bijzondere wijze reageerde. Het evenement was georganiseerd door het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) en het Centre for Literature and Trauma (LITRA), allebei onderdelen van de Universiteit Gent.

Televisie interview over Etty Hillesum

Op 5 mei 2014 werd een gesprek over Etty Hillesum tussen Jacobine Geel en mij uitgezonden tijdens het NCRV programma 'Schepper & Co'. Het is nog te zien via de link http://schepperencotv.ncrv.nl/ncrvgemist/5-5-2014/schepper-co