از طریق محور 142 12 میلی متر آلیاژ آلومینیوم ترمز دیسکی

Aluminium Sheet Supplier