کویل آلومینیومی رنگ 6061 ضخامت 1 5 میلی متر یک تن

Aluminium Sheet Supplier