Nieuws

ETTY HILLESUM ONDERZOEKS-

CENTRUM SINDS 2015 IN MIDDELBURG

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum was tot 2015 toe aan de Universiteit Gent gekoppeld. Per 1 oktober 2015 is dit veranderd. Het EHOC is verhuisd naar de geboortestad van Etty Hillesum. Het Zeeuws Archief heeft ons gastvrijheid geboden en kantoorruimte ter beschikking gesteld. Er wordt samengewerkt met het University College Roosevelt en met het Roosevelt Study Center, allebei in Middelburg gevestigd. Ook de gemeente Middelburg en de Stichting Synagoge Middelburg hebben dit initiatief praktisch ondersteund. Op 1 oktober 2015 was er een feestelijke opening. Klaas A.D. Smelik blijft de directeur van het nieuwe EHOC in Middelburg. Website: www.ehoc.nl.

ROME OKTOBER 2014

Begin oktober was ik in Rome voor een studiedag over Etty Hillesum, georganiseerd door de Università Tor Vergata. Verschillende sprekers uit Venetië, Rome en Florence hielden referaten over aspecten van het werk van Etty Hillesum. Ik zelf mocht de openingstoespraak houden over het Godsbeeld bij Etty Hillesum (in het Italiaans). De locatie was heel bijzonder in een zaal op het Campodoglio, de Mons Capitolinus, met schitterend uitzicht op het Forum Romanum. De volgende avond hield ik nog een lezing in het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. Het schitterende weer, het groot aantal aanwezigen en het ontmoeten dan wel weerzien van collega's droegen er bovendien toe bij om dit congres tot een bijzondere ervaring te maken.

 

Nevenstaande foto laat zien hoe mijn lezing werd afgewisseld door voordracht van teksten uit de dagboeken van Etty Hillesum.

HET ETTY HILLESUM ONDERZOEKSCENTRUM IS VERHUISD VAN GENT NAAR MIDDELBURG

 

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum was aanvankelijk aan de Universiteit Gent gekoppeld. Per 1 oktober 2015 is dit veranderd. Het EHOC is verhuisd naar de geboortestad van Etty Hillesum. Het Zeeuws Archief heeft ons gastvrijheid geboden en kantoorruimte ter beschikking gesteld. Er wordt samengewerkt met het University College Roosevelt en met het Roosevelt Study Center, allebei in Middelburg gevestigd. Ook de gemeente Middelburg en de Stichting Synagoge Middelburg hebben dit initiatief praktisch ondersteund. Op 1 oktober 2015 was er een feestelijke opening. Klaas A.D. Smelik blijft de directeur van het nieuwe EHOC in Middelburg. Ook in 2016 zijn verschillende bijeenkomsten voorzien. Meer informatie op de Facebookpagina en de website van het EHOC.

Eind november 2014 Etty Hillesum Conferentie aan de Universiteit Zürich

 

Eind november 2014 vond een tweedaags Etty Hillesum congres plaats aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Zürich. Onder grote belangstelling werden verschillende aspecten van het werk van Etty Hillesum toegelicht, waarbij de deeelnemers zelf in groepjes geselecteerde tekstfragmenten bespraken onder deskundige begeleiding.

 

Televisie interview over Etty Hillesum

Op 5 mei 2014 werd een gesprek over Etty Hillesum tussen Jacobine Geel en mij uitgezonden tijdens het NCRV programma 'Schepper & Co'. Het is te zien via de link

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/267052/Schepper_Co.html#

 

Of via:

Google+

https://plus.google.com/108889501429268344716/posts/4eHa9rPJw6Q

Pinterest

https://www.pinterest.com/etta48/etty-hillesum/

 

ETTY HILLESUM STUDIES

 

De reeks Etty Hillesum Studies is in 2003 opgezet en heeft tot doel om nieuw onderzoek naar Etty Hillesum, haar geschriften en haar omgeving voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken. Naast gerenommeerde Etty Hillesum deskundigen wordt ook aan jonge onderzoekers ruimte gegeven om hun onderzoek te presenteren. Daarnaast worden in vertaling bijdragen gepubliceerd van buitenlandse auteurs om zo een beeld te geven van het internationale karakter van het Etty Hillesum onderzoek. Bijzondere aandacht ook voor nieuwe tekstvondsten en archiefmateriaal in verband met Etty Hillesum, waardoor andere aspecten van haar persoon, haar familie, haar vriendenkring en haar activiteiten voor het voetlicht komen. Een belangrijk aandachtspunt is ook de receptie van de dagboeken en brieven van Etty Hillesum wereldwijd. Tot nu toe verschenen acht delen; het negende deel is in voorbereiding.