Etty Hillesum

Televisie interview over Etty Hillesum

Op 5 mei 2014 werd een gesprek over Etty Hillesum tussen Jacobine Geel en mij uitgezonden tijdens het NCRV programma 'Schepper & Co'. Het is te zien via de link

http://www.npo.nl/schepper-co/05-05-2014/KN_1657718

 

De dagboeken van Etty Hillesum

 

In 1946 of 1947 overhandigde een huisgenote van Etty Hillesum, Maria Tuinzing aan mijn vader een stapeltje schoolschriftjes en een bundel brieven. Etty Hillesum had haar vóór haar vertrek naar Kamp Westerbork in juni 1943 dit alles gegeven met de opdracht: "Breng dit naar de schrijver Klaas Smelik, mocht ik niet terugkeren. Hij moet de dagboeken publiceren." Mijn vader Klaas Smelik sr heeft toen alle belangrijke uitgeverijen in Nederland gecontacteerd, maar niemand wilde de dagboeken uitgeven. De tijdsgeest stond haaks op wat Etty Hillesum naar voren brengt. In 1979 waren de tijden veranderd en ik vond een uitgever die wel geïnteresseerd was in de filosofische kant van de oorlog: Jan Geurt Gaarlandt. En zo werd de laatste wens van Etty Hillesum toch vervuld. Over de gehele wereld lezen mensen haar dagboeken en brieven, vaak vertaald in hun eigen taal.

ETTY HILLESUM ONDERZOEKS-

CENTRUM SINDS 2015 IN MIDDELBURG

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum was tot 2015 toe aan de Universiteit Gent gekoppeld. Per 1 oktober 2015 is dit veranderd. Het EHOC is verhuisd naar de geboortestad van Etty Hillesum. Het Zeeuws Archief heeft ons gastvrijheid geboden en kantoorruimte ter beschikking gesteld. Er wordt samengewerkt met het University College Roosevelt en met het Roosevelt Study Center, allebei in Middelburg gevestigd. Ook de gemeente Middelburg en de Stichting Synagoge Middelburg hebben dit initiatief praktisch ondersteund. Op 1 oktober 2015 was er een feestelijke opening. Klaas A.D. Smelik blijft de directeur van het nieuwe EHOC in Middelburg. Website: www.ehoc.nl.

TWEEDE INTERNATIONAAL ETTY HILLESUM CONGRES JANUARI 2014

Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van Etty Hillesum organiseerde het Etty Hillesum Onderzoekscentrum een tweede internationaal congres in Gent. Een vijftigtal sprekers vertelden over hun onderzoek, terwijl ook toneelvoorstellingen op het programma stonden. In februari 2017 verschenen de Proceedings van dit congres bij Brill met als titel 'The Ethics and Religious Philosophy of Etty Hillesum'. In 2008 was het eerste internationale Etty Hillesum congres dat door het EHOC werd georganiseerd. De congresbundel van 2008 werd reeds eerder door Brill uitgegeven onder de titel 'Spirituality in the writings of Etty Hillesum'. Het derde Etty Hillesum congres zal plaatsvinden in Middelburg in september 2018.

WACHTEN JULLIE OP MIJ?

 

De nieuwe uitgave van ‘Wachten jullie op mij?’ is op 30 november 2016 verschenen bij uitgeverij Balans. De eerste druk uit 2003 was reeds jaren uitverkocht, maar bij deze herdruk wilden de auteurs Ria van den Brandt en Klaas A.D. Smelik van de gelegenheid gebruik maken om het boek aanmerkelijk uit te breiden met een derde meer aan foto’s en tekst. De uitgeverij was hiermee akkoord, zodat deze herdruk de vorige vervangt. De bedoeling is nog steeds dezelfde: niet alleen het leven van Etty Hillesum in beeld brengen maar ook haar geschriften. Voor liefhebbers van haar werk echt een aanrader!

ETTY HILLESUM STUDIES

 

De reeks Etty Hillesum Studies is in 2003 opgezet en heeft tot doel om nieuw onderzoek naar Etty Hillesum, haar geschriften en haar omgeving voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken. Naast gerenommeerde Etty Hillesum deskundigen wordt ook aan jonge onderzoekers ruimte gegeven om hun onderzoek te presenteren. Daarnaast worden in vertaling bijdragen gepubliceerd van buitenlandse auteurs om zo een beeld te geven van het internationale karakter van het Etty Hillesum onderzoek. Bijzondere aandacht ook voor nieuwe tekstvondsten en archiefmateriaal in verband met Etty Hillesum, waardoor andere aspecten van haar persoon, haar familie, haar vriendenkring en haar activiteiten voor het voetlicht komen. Een belangrijk aandachtspunt is ook de receptie van de dagboeken en brieven van Etty Hillesum wereldwijd. Tot nu toe verschenen acht delen; het negende deel is in voorbereiding.

Klaas Smelik voor het geboortehuis van Etty Hillesum aan het Molenwater in Middelburg