Archief

Op deze webpagina worden berichten opgeslagen uit onder meer de nieuwsrubriek bij wijze van archief.

 

VENETIË &

BRESCIA DECEMBER 2014

 

 

 

In de tweede week van december 2014 werd in Venetië een Etty Hillesum congres gehouden georganiseerd door de Università Ca Foscari. In een prachtige zaal met uitzicht op het Canal Grande werden door een keur aan Italiaanse professoren aspecten van het Etty Hillesum onderzoek aan de orde gesteld. Ik heb zelf gesproken over de keuze van Etty Hillesum om niet onder te duiken. Aansluitend was in Brescia ook een Etty Hillesum bijeenkomst, waar ik heb gesproken over de actualiteit van haar nagelaten geschriften.

ETTY HILLESUM ONDERZOEKS-

CENTRUM SINDS 2015 IN MIDDELBURG

3 mei Mechelen

Kazerne Dossin

Festival van Vlaanderen

 

Op 3 mei 2014 vond in het nieuwe museum tegenover de Dossin-kazerne in Mechelen een voorstelling plaats van Christianne Stotijn en Julika Marijn, 'Onvoltooid Verleden Tijd', een vertelconcert rond de dagboeken van Etty Hillesum. Voorafgaand aan de voorstelling sprak ik voor een overvolle zaal over persoon en betekenis van Etty Hillesum.

 

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum was tot 2015 toe aan de Universiteit Gent gekoppeld. Per 1 oktober 2015 is dit veranderd. Het EHOC is verhuisd naar de geboortestad van Etty Hillesum. Het Zeeuws Archief heeft ons gastvrijheid geboden en kantoorruimte ter beschikking gesteld. Er wordt samengewerkt met het University College Roosevelt en met het Roosevelt Study Center, allebei in Middelburg gevestigd. Ook de gemeente Middelburg en de Stichting Synagoge Middelburg hebben dit initiatief praktisch ondersteund. Op 1 oktober 2015 was er een feestelijke opening. Klaas A.D. Smelik blijft de directeur van het nieuwe EHOC in Middelburg. Website: www.ehoc.nl.

Eind november 2014 vond een tweedaags Etty Hillesum congres plaats aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Zürich. Onder grote belangstelling werden verschillende aspecten van het werk van Etty Hillesum toegelicht, waarbij de deeelnemers zelf in groepjes geselecteerde tekstfragmenten bespraken onder deskundige begeleiding.

4 mei Hollandsche Schouwburg

 

Tijdens de Nationale Dodenherdenking in de Hollandsche Schouwburg op zondag 4 mei 2014 hield ik de toespraak, waarin ik inging op de betekenis van herdenken vanuit de Joodse traditie. Lees hier de toespraak. Altvioliste Esther Apituley verzorgde de muziek en Lieve Hoogervorst, leerlinge van de IVKO-school, las haar zeer overtuigende gedicht voor. Op 1 juni 2014 verscheen mijn toespraak in een Italiaanse vertaling van de hand van Gerrit Van Oord in de Italiaanse krant Avvenire.

In de tweede week van december 2014 werd in Venetië een Etty Hillesum congres gehouden georganiseerd door de Università Ca Foscari. In een prachtige zaal met uitzicht op het Canal Grande werden door een keur aan Italiaanse professoren aspecten van het Etty Hillesum onderzoek aan de orde gesteld. Ik heb zelf gesproken over de keuze van Etty Hillesum om niet onder te duiken. Aansluitend was in Brescia ook een Etty Hillesum bijeenkomst, waar ik heb gesproken over de actualiteit van haar nagelaten geschriften.

In de tweede week van december 2014 werd in Venetië een Etty Hillesum congres gehouden georganiseerd door de Università Ca Foscari. In een prachtige zaal met uitzicht op het Canal Grande werden door een keur aan Italiaanse professoren aspecten van het Etty Hillesum onderzoek aan de orde gesteld. Ik heb zelf gesproken over de keuze van Etty Hillesum om niet onder te duiken. Aansluitend was in Brescia ook een Etty Hillesum bijeenkomst, waar ik heb gesproken over de actualiteit van haar nagelaten geschriften.

PRAAG APRIL 2014

In de week na Pasen was ik in Praag, waar ik heb deelgenomen aan het 22e Colloquium Biblicum, een jaarlijks terugkerend symposium over Bijbelse onderwerpen. Dit jaar ging het om Noach. Ik heb een lezing gegeven over 'Noach in Ancient Jewish Exegesis'. Onder meer kwam de vraag aan de orde of Noach het kind van Lamech was of van een engel. Wij gingen ook een tentoonstelling bezoeken in de Nationale Galerie achter de Tuin van Wallenstein, één van de mooiste plekjes in Praag (zie bovenstaande foto).

INTERNATIONAALBIJBELCONGRES WENEN JULI 2014

Tijdens het internationale congres van SBL en EABS begin juli te Wenen heb ik gesproken over de profeet Jeremia en het vraagstuk van de valse profetie. De tekst zal later worden gepubliceerd.

Eind november 2014 Etty Hillesum Conferentie aan de Universiteit Zürich

Ontmoeting met de bekende Israëlische schrijver Aharon Appelfeld

Gent 20 mei 2014

De avond daarvoor, maandag 19 mei, waren wij gastvrij ontvangen door de ambassadeur van Israël en zijn vrouw in hun Brusselse residentie om daar samen met andere genodigden de bekende Israëlische schrijver Aharon Appelfeld te ontmoeten. De volgende dag heb ik hem in Gent voor een geïnteresseerd publiek geïnterviewd. Het werd een bijzonder boeiend gesprek. Het was een bijzonder voorrecht om hem een aantal relevante vragen voor te leggen, waarop hij op een bijzondere wijze reageerde. Het evenement was georganiseerd door het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (EHOC) en het Centre for Literature and Trauma (LITRA), allebei onderdelen van de Universiteit Gent.

Televisie interview over Etty Hillesum

Op 5 mei 2014 werd een gesprek over Etty Hillesum tussen Jacobine Geel en mij uitgezonden tijdens het NCRV programma 'Schepper & Co'. Het is nog te zien via de link http://schepperencotv.ncrv.nl/ncrvgemist/5-5-2014/schepper-co

 

ETTY HILLESUM STUDIES

 

De reeks Etty Hillesum Studies is in 2003 opgezet en heeft tot doel om nieuw onderzoek naar Etty Hillesum, haar geschriften en haar omgeving voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk te maken. Naast gerenommeerde Etty Hillesum deskundigen wordt ook aan jonge onderzoekers ruimte gegeven om hun onderzoek te presenteren. Daarnaast worden in vertaling bijdragen gepubliceerd van buitenlandse auteurs om zo een beeld te geven van het internationale karakter van het Etty Hillesum onderzoek. Bijzondere aandacht ook voor nieuwe tekstvondsten en archiefmateriaal in verband met Etty Hillesum, waardoor andere aspecten van haar persoon, haar familie, haar vriendenkring en haar activiteiten voor het voetlicht komen. Een belangrijk aandachtspunt is ook de receptie van de dagboeken en brieven van Etty Hillesum wereldwijd. Tot nu toe verschenen acht delen; het negende deel is in voorbereiding.